Szukaj

postheadericon Rodzina i jej funkcjonalność w życiu.

Z socjologicznego punktu widzenia rodzina jest grupą społeczną, bądź instytucją społeczną, która pełni rozmaite funkcje. Jakie to funkcje i czy są one niezbędne? Przede wszystkim pierwszą bardzo banalną, ale istotną funkcją jest funkcja rozrodcza, czyli prokreacyjna, której oczywiście celem jest wydawanie potomstwa na świat. Oczywiście potomstwo wiąże się z psychiką i stanem emocjonalnym małżonków i jest często pożądane. Drugą bardzo ważną funkcją rodziny jest funkcja socjalizacyjna, która polega na tym, aby dzieci w rodzinie przygotować do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz przygotowanie go do pełnienia różnych ról. Wychowanie, które dotyczy dziecka powinno odbywać się przy udziale obojga rodziców z których młody człowiek będzie mógł czerpać inspiracje. Dziadkowie, ale także inni również w funkcji tej pełnią ważną rolę. Funkcja ekonomiczna również mieści się w obrębie rodziny. Cały dorobek i środki na utrzymanie trafiają właśnie do niej i to dzięki tym środkom i osobom pracującym w rodzinie, grupa ta może istnieć i funkcjonować w taki, a nie inny sposób. Cały dorobek trafia do budżetu rodzinnego. Kolejną funkcją jest funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca dzięki której osoby niepełnosprawne, starsze bądź niedające sobie rady z prostymi czynnościami życiowymi znajdują się pod opieką najbliższej rodziny, która zapewnia im byt oraz spełnia podstawowe potrzeby życiowe.

Funkcja rekreacyjna jest również istotna, szczególnie dla dzieci, ale także i dla dorosłych. W funkcji rekreacyjnej mamy do czynienia ze wszystkimi potrzebami związanymi ze wspólnym spędzaniem czasu, czy potrzebami rozrywki. Wyróżniamy również funkcje kulturowe, która polega na przekazywaniu dziedzictwa kulturowego, zapoznawanie członków rodziny z dziełami sztuki itp. Często mamy również do czynienia z dziedziczeniem różnych stanowisk pracy w rodzinie oraz z nadawaniem pozycji społecznej członkom swojej rodziny, w takiej sytuacji mówimy o funkcji stratyfikacyjnej.

Search
Energooszczędne domy
    Budowanie domów energooszczędnych
    W dzisiejszych czasach możemy zauważyć przede wszystkim znaczne zainteresowanie zarówno domami szkieletowymi, jak i domami energooszczędnymi. Jednak zanim przystąpi się do budowy należy musimy wybrać odpowiednią działkę. Działka budowlana przede wszystkim ważna rolę odgrywa podczas budowania domów energooszczędnych, gdyż ukształtowanie terenu również wpływa na zmniejszenie zużycia energii. Drugim punktem naszej budowy jest wybór projektu, i właśnie ta cześć jest dla wielu osób najtrudniejsza. Projekty domów szkieletowych to projekty które składają się z kilku części, a to dlatego że na budowie pracują specjaliści z różnych dziedzin, i każdy z nich potrzebuje osobny plan na którym jasno wyznaczone są jego zadania. Projekty domów energooszczędnych powinny zawierać przede wszystkim energetyczną charakterystykę, na którą składać się będą właściwości cieplne ścian, drzwi, przeszkleń, rodzaj materiałów izolacyjnych czy też parametry akustyczne. W projekcie tym również muszą być uwzględnione czynniki, które wpływają na zużycie energii i nie są to tylko materiały, ale również rozwiązania technologiczne, wpływające na pobór i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Aby w domach energooszczędnych wykorzystać jak najwięcej ciepła słonecznego, przenikającego przez okna, istotne jest właściwie usytuowanie domu na działce, i bardzo pozytywnie wpływa tutaj kształt budynku. Powinien on przybierac możliwie prostą i zwartą formę, bez zbędnych architektonicznych upiększeń, jak również i małą powierzchnię przegród zewnętrznych.
    W Polsce najbardziej popularna technologia budowlaną jest przede wszystkim technologia murowana. Z roku na rok jednak zauważyć może również coraz większe zainteresowanie technologia drewnianą. Domy szkieletowe najbardziej rozpowszechnione są w Skandynawii, jak również i w Kanadzie i USA, tam sfera klimatyczna jest o wiele surowsza. Domy szkieletowe oparte są na konstrukcji drewnianego szkieletu, właśnie pod tym względem można wyróżnić kilka rodzajów domów szkieletowych. Aby dom szkieletowy mógł przynieś oczekiwane korzyści dla nas, to przede wszystkim musi spełniać dwa najważniejsze warunki, które uznawane są za podstawowe, i jest to przede wszystkim wysokiej jakości materiały budowlane, jak również i solidna i doświadczona firma. Wyróżnia się trzy rodzaje budowania domów szkieletowych i zalicza się tutaj budowanie domu na placu budowy z tak zwanych patyków, budowanie z prefabrykatów przygotowywanych w fabryce. Ostatnim rodzajem budowania domów szkieletowych jest budowanie z wielkowymiarowych modułów. W dzisiejszym świecie również możemy zauważyć wielkie zainteresowanie domami energooszczędnymi, gdyż one przede wszystkim zmniejszają nasze zużycie energii. Jednak budowę przede wszystkim musimy zacząć od danego projekty. Projekty domów energooszczędnych jak również i projekty domów szkieletowych są jeszcze rzadkością jeśli chodzi głównie o gotowe projekty. Dlatego też decydując się na jeden z tych dwóch rodzajów domów najlepiej będzie skorzystać z projektu indywidualnego, gdyż on będzie spełniał nasze oczekiwania.